Sint Jan
Stadsrekeningen

1400

Kapittel 20

 • De kom voor de stads privilegien te bewaren in St. Janskerk geplaatst.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 14

1498

Kapittel 14

 • Oude blaauwe hardsteenen pilaren uit de St. Jans kerk, door kerkmeesters aan de stad verkocht.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 43

Kapittel 24

 • Transport der door de stad gekochte hardsteenen pylaren uit St. Jans kerk gebroken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 44

1505

Kapittel 22

 • De regering gaat ter komme, staande in St. Jans-Evangeliste kerk.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 100

Kapittel 21

 • De gruissteen gevallen van den bouw der St. Janskerk op den Orthenschen dijk gebragt.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 107

1511

Kapittel 61

 • Aan de Deken van St. Jan om de statie te maken bij de processie en bij den omgang van ons Lieve Vrouw.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 250

1512

Kapittel 26

 • Twee vaatjes om daarmede op St. Jans toren te coeren (sijnen).
 • Het luiden der klok in St. Jans toren voor het openen en sluiten der poorten.
 • Toelagen aan de kamers van Rhetorica, aan de kerkmeesters van St. Jan en aan die Schuttersgilden, voor hunne spelen en optogten in de processie en omgang op den den feestdag van onze Lieve Vrouwen dragt.
 • Timmerhout door den Hertog van Brunswijk van de kerk van St. Jan afgenomen tot het maken van het blokhuis op den Ham en daarna door den Graaf van Nassau tot het vertimmeren der baerdse.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 275, 276, 279

1521

Kapittel 74

 • Nieuwe uurwerken in St. Jan en den stadhuistoren, door den uurwerkmaker uit Turnhout opgenomen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 375

1523

Kapittel 12

 • Eene kist in St. Jans kerk voor St. Petrus aldaar geplaats om daarin offers te ontvangen tot reparatie der stad.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 383

1525

Kapittel 11

 • Een kist in St. Jans kerk voor het altaar van St. Petrus geplaats, om daarin te kunnen werpen gelden, die men wegens smokkelhandel op stads accijnsen verkregen heimelijk zou willen terug geven.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 406

Kapittel 18

 • Strafoefening op de Luteranen in de groote of St. Janskerk.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 416

1538

Kapittel 118

 • Het groot choor in St. Jans kerk te 's Hertogenbosch bij de gehouden uitvaart voor de keizerin met zwart laken behangen.
 • Zes wapens der keizerin voor de baar en hoog altaar door den schilder Jan Loijen geschilderd om later in het groot choor te worden opgehangen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 556

1544

Kapittel 8

 • Fundatie voor het waslicht in den metalen tuin voor het H. Sacrament in de Cathedraal van St. Jan, te 's Hertogenbosch.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 621

1565

Kapittel 16

 • Het groot schilderij voorstellende de afdoening van het kruis uit St. Jans kerk maar het Raadhuis overgebragt.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 750

Kapittel 18

 • Het tafereel der drie koningen, de deuren van ons lieve vrouwe altaar en het bord van de afneming van het kruis op Gunter Stairs graf hangende uit St. Janskerk in het Raadhuis gebragt.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 751

1568

Kapittel 22

 • Vlam, de schilder, schildert de wapenen. De in olieverw geschilderde wapens worden in het hoogkoor van St. Janskerk gehangen.
 • Het gestoelte in dat choor met zwart laken behangen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 825

1572

Kapittel 22

 • Geschil van de Stad met de Heeren van het Kapittel van St. Jan, over de uitvoering der ordonnantie op de nieuwe parochien, met betrekking tot het vorderen van offerkaarsen, begrafeniskosten en andere kerkelijke lasten bij het begraven van lijken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 879

1576

Kapittel 16

 • De Regering bevreest voor het verbranden van Stads privilegien, als het duitsche garnisoen brand op het stadhuis zou stichten, doet eene geheime bergplaatst in St. Janskerk maken, om die privilegien daarin te bewaren.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 932

1589

Kapittel 5

 • De kelk van St. Jan door den Beeldsnijder Pauwels Janssen op gemaakt.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1084

1594

Kapittel 6

 • De leijdekkers den buik of het middenschip der groote St. Janskerk gedekt hebbende, 6 ton bier gegeven.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1104

1598

Kapittel 16

 • Kast voor wapenen des Konings in het groot koor boven het hoog-altaar.
 • De Kosters van St. Janskerk, voor het luijen bij den intogt van Z.H.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1121

1601

Kapittel 15

 • Bevel dat alle burgers de wacht niet hebbende, naar St. Janskerk moeten komen, om God te danken voor het ontzet der Stad van de belegering door de vijanden en rebellen van God, hare Hoogheden en de gemeene ingezetenen ondernomen.
 • Rekening van kerkmeesters der St. Janskerk van 25 Januarij tot 29 Dec. 1593.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1139..1144

1602

Kapittel 16

 • Uitvaart van hare Majesteit de Keizerin te 's Hertogenbosch gehouden.
 • Kosten tot het luiden der klokken, het versieren der St. Janskerk en het doen der plegtige uitvaart in die kerk.
 • Wapens en blasoenen voor de uitvaart der Keizerin, door Antonie Lambrechts Cloot, alias Keijser, geschilderd.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1149

1605

Kapittel 17

 • De St. Janskerk en de belegering van 's Hertogenbosch in koper gesneden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1166

1607

Kapittel 3

 • Coenraad van Norenberch, Beeldhouwer, maker van het Jubé in St. Janskerk, wordt burger.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1175

Kapittel 15

 • Bijdragen aan St. Jans Evangeliste en der St. Catharina parochiekerk.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1178

Kapittel 18

 • Opmeting der Groote of St. Janskerk.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1181

1611

Kapittel 18

 • Toelaag voor de arbeiders aan het oxaal in St. Janskerk.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1205

1613

Kapittel 16

 • Commissie tot opneming der rekening van St. Janskerk.
 • Aanbesteding van het heilig Sacraments huisje in St. Janskerk.
 • Jonkheer Goyart de Jeger legt den 1e steen onder het Heilig Sacramentshuisje in St. Janskerk.
 • Commissie tot onderzoek der rekening van St. Janskerk.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1215..1216

1615

Kapittel 6

 • Commissie in zake van St. Jans kerk, de Dijkagie te Orthen en in het proces over den stapel van Hoornbeesten met Lier.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1225

1618

Kapittel 22

 • Uitvaart van den Keizer en de Keizerin in St. Jans kerk.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1255

1622

Kapittel 22

 • Een misgewaad van groenen trijp, te Mechelen gemaakt voor St. Janskerk.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1305

1623

Kapittel 23

 • Vereering aan den Eerw. Heer mr. Jacob Cassijer, Plebaan van St. Jans kerk, bij zijne promotie tot Doctor in de Godgeleerdheid.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1316

1625

Kapittel 23

 • Mededeeling door den Plebaan en de kerkmeesters van St. Jans kerk, van hun voornemen tot het maken van een zilveren Lieve Vrouwe beeld.
 • Wachter in St. Jans kerk, om gedurende de Paaschdagen de beelden en ornamenten te bewaren.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1327-1328

1629

Kapittel 21

 • Banken om in St. Janskerk te gebruiken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1358