Sint Jan
Boeken

?

Frater Auxilius

Guide to St. John's cathedral 's-Hertogenbosch (Bois-le-Duc)
s.n. | 's-Hertogenbosch z.j.

1789

Joachimus Mobachius

Beschryving van de Groote- of St. Jans-kerk der hoofdstad 's Hertogenbosch. Waar in derzelver lotgevallen, grootheid, en merkwaardige byzonderheden, zoo van buiten als vooral van binnen, tot dienst van hun, welke dezelve komen bezigtigen, te vinden zyn
Weduwe C.L. Vieweg | 's-Hertogenbosch 1789

1866

J.C.A. Hezenmans

De St. Janskerk te 's-Hertogenbosch en hare geschiedenis
Mosmans | 's-Hertogenbosch 1866

1898

J.C.A. Hezenmans

Gids voor de bezoekers der St. Jans-kerk te 's-Hertogenbosch (uitgegeven ten voordeele der kerk)
Bisdom van 's Bosch, Instituut voor doofstommen | St. Michiels-Gestel 1898

1900

Redactie

De St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
TSMA | 's-Hertogenbosch 1900

1907

C.F.Xavier Smits

De kathedraal van 's Hertogenbosch
E. van der Vecht - Vromant & C. | Amsterdam - Brussel 1907

Adolpi Hebbelynck

Theses. Quas cum dissertatione cui titulus de kathedraal van 's Hertogenbosch. Annuente summo numine
Linthout | Lovanii 1907

1908

C.F.Xav. Smits

Wegwijzer voor de kathedrale Sint-Janskerk van 's-Hertogenbosch
Verhees | 's-Hertogenbosch 1908

1910

Redactie

Eeuwfeest der teruggave onzer Bossche kathedraal aan den katholieken eeredienst. Plechtigheden in de kathedraal van St. Jan op 11 december 1910. 1810 - 1910
Stokvis | 's-Bosch 1910

1929

A. van Rijckevorsel, e.a.

De St. Janskerk te 's Hertogenbosch door vrienden van het bouwwerk met teekeningen van Huib Luns
Van Aelst | Maastricht 1929

1931

Jan Mosmans

De St Janskerk te 's-Hertogenbosch. Nieuwe geschiedenis
Mosmans | 's-Hertogenbosch 1931

1933

Jan Mosmans

Wegwijzer voor bezoekers der kathedrale basiliek van St.Jan te 's-Hertogenbosch
Mosmans | 's-Hertogenbosch 1933

1938

Vincent Cleerdin

De kathedrale basiliek van Sint Jan te 's-Hertogenbosch
Van Munster | Amsterdam 1938

F.J. van Lanschot

Beknopte uitleg der St. Jans-basiliek
Mosmans | 's-Hertogenbosch 1938

1939

J. de Borchgrave d'Altena

Le retable anversois de la Basilique Saint-Jean ŕ Bois-le-Duc
Ballieu | Bruxelles 1939

1941

H.W. Valk

De cathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch
N.V. Leiter-Nypels | Maastricht 1941

1946

P. Concordius van Goirle O.F.M. Cap.

De koorbanken der „St. Jan”
N.V. Zuid-Nederlandse Drukkerij | 's-Hertogenbosch 1946

1949

Frans van Valderen

De kathedrale basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch
G. Mosmans Zoon | 's-Hertogenbosch 1949

1957

Frans van Valderen

Een praatje over de St. Jan te 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch 1957

1958

H. Beex

Sprekende stilte
Offset Biblo | 's-Hertogenbosch 1958

1969

Charles Avery

The Rood-Loft from 's-Hertogenbosch
The Phaidon Press | London 1969

1973

C. Peeters, Tony Zeeuwe

De kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch
Binnenstadskerkbestuur 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1973

1974

Jan van Laarhoven

Zingende Kathedraal : manifestaties ter gelegenheid van 700 jaar koorzang in de St. Janskathedraal
Biblo B.V. | 's-Hertogenbosch 1974

Nik de Vries

Mirakelse en merkwaardige vertelsels rondom de Sint Jan
Merlijn | 's-Hertogenbosch 1974 | ISBN 90-6209-001-x

s.n.

Gids voor een bezichtiging van de Sint Jan op eigen gelegenheid
Verbeterde herdruk najaar 1974

1978

J.W.M. Schellekens

Gids voor een korte rondgang door en om de St. Jan
s.n. | 's-Hertogenbosch 1978

Tony Zeeuwe / Nik de Vries

Hemelbestormers : Luchtboogbeelden op de Sint-Jan
Uitgeverij Distel | 's-Hertogenbosch 1978 | ISBN 90-7021-401-6

1979

J.W.M. Schellekens

Gids voor een korte rondgang door en om de St. Jan
's-Hertogenbosch, tweede herziene editie, 1979

1980

C. Peeters

De preekstoel preekt
Boek Design | Wijk en Aalburg 1980

1981

G. van de Camp (voorwoord)

De doopvont van Aert van Tricht : St. Janskathedraal 's-Hertogenbosch
Commissie Zomertentoonstelling St. Jan | 's-Hertogenbosch 1981

1982

G. van de Camp (voorwoord)

De transeptportalen : St. Janskathedraal 's-Hertogenbosch
Commissie Zomertentoonstelling St. Jan | 's-Hertogenbosch 1982

John Damen, Ernst van Mackelenbergh

Gids voor de Sint-Jan. De kathedrale basiliek van Sint-Jan in 's-Hertogenbosch
Uitgeverij Hecht | 's-Hertogenbosch 1982 | ISBN 90-7038-408-6

1984

G. van de Camp (voorwoord)

125 Heiligenbeelden in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
Commissie Zomertentoonstelling Sint-Jan | 's-Hertogenbosch 1984

1985

H. Beex

Gids voor de Sint Jan
s.n. | s.l. 1985

G. van de Camp (voorwoord)

Het lijdensaltaar in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
Commissie Zomertentoonstelling Sint-Jan | 's-Hertogenbosch 1985

Jo van Eysden-Wolters, e.a.

Sint Jan. Een openbaring. Een verrassende kijk op de Bossche kathedraal
Werkgroep Sint Jan '85 | 's-Hertogenbosch 1985

Toos Kruse-Smits en Ben Spekman

Sint Jan : Een openbaring
Werkgroep Sint Jan '85 | 's-Hertogenbosch 1985

J.A.F.M. van Oudheusden, E. van Mackelenbergh

De Sint Jan van 's-Hertogenbosch
Heinen - Waanders | 's-Hertogenbosch - Zwolle 1985 | ISBN 90-6630-037-x

C. Peeters

De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
Staatsuitgeverij | 's-Gravenhage 1985 | ISBN 90-1204-486-3

1987

G. van de Camp (voorwoord)

De ramen van de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
Commissie Zomertentoonstelling Sint-Jan | 's-Hertogenbosch 1987

1988

G. van de Camp (voorwoord)

De beeldhouwer Niel Steenbergen en de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
Commissie Zomertentoonstelling Sint-Jan | 's-Hertogenbosch 1988

1989

G. van de Camp (voorwoord)

De bouwloods van de St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
Commissie Zomertentoonstelling Sint-Jan | 's-Hertogenbosch 1989

1991

A.M. Koldeweij e.a.

De koorbanken in de St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
Commissie Zomertentoonstelling Sint-Jan | 's-Hertogenbosch 1991

1995

Wilton Desmense

Lang leve de Sint-Jan : Een Bossche ode uit de 16e eeuw aan hertog, stad en kerk
Stadsarchief 's-Hertogenbosch - Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1995

P. Glebbeek

De kerkfabriek van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : De instelling, haar inkomsten en uitgaven tot 1629
Universiteit van Amsterdam | Amsterdam 1995

A.M. Koldeweij e.a.

De koorafsluiting in de St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
Commissie Zomertentoonstelling Sint-Jan | 's-Hertogenbosch 1995

1997

Ernst van Mackelenbergh

Het licht van de wereld : Kerstal Sint-Jan 's-Hertogenbosch : December 1997
HCG Grafigroep | 1997

2000

Joke van Oudheusden en Otto van Roggen

Restauratie Kathedrale Basiliek van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch
Kerkbestuur Parochie Binnenstad | 's-Hertogenbosch 2000

Jan Schellekens

Een nieuwe toeristengids voor de Sint-Jan
Kerkbestuur Parochie Binnenstad | 's-Hertogenbosch 2000

2001

Nelleke de Laat, e.a.

Hart voor de Sint-Jan
Adr. Heinen Uitgevers | 's-Hertogenbosch 2001

2002

Paul le Blanc

Kerk in kleur : De middeleeuwse schilderingen in de St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
Commissie Zomertentoonstelling Sint-Jan | 's-Hertogenbosch 2002

2004

Ronald Glaudemans

De 96 luchtboogfiguren op de Sint-Jan : Een wonderlijke optocht in hogere sferen
Adr. Heinen Boekhandel | 's-Hertogenbosch 2004 | ISBN 90-7772-112-6

2010

Harrie Boekwijt, Ronald Glaudemans en Wim Hagemans

De Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch : Geschiedenis van de bouw
Uitgeverij Veerhuis | Alphen aan de Maas 2010 | ISBN 978-90-8730-031-9

2011

Ronald Glaudemans en Wim Hagemans

De Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch : De restauratie 1999-2010
Uitgeverij Veerhuis | Alphen aan de Maas 2011 | ISBN 978-90-8730-033-3

2013

Hennie Verstappen

Bekijk 't maar! : niets is wat het lijkt ...
Uitgeverij Esstede bv | Heeswijk-Dinther 2013 | ISBN 90-7514-289-1

2016

Wies van Leeuwen

Het groot orgel van de Sint-Janskathedraal : De Nachtwacht van 's-Hertogenbosch
WBOOKS | Zwolle 2016 | ISBN 979-94-6258-163-0

2017

Gerard Rooijakkers & Marc Mulders

Wegwijzer voor de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
Uitgeverij Veerhuis | Molenhoek 2017 | ISBN 978-90-8730-042-5