Sint Jan
Artikelen

1853

C.R. Hermans

Geschiedenis over den bouw der St. Janskerk te 's-Hertogenbosch. Met een platten gronden de voornaamste afmetingen der kerk
De Katholiek 2 (1853) 1-21

1856

J.C.A. Hezenmans

St. Jan van 's Hertogenbossche
Volksalmanak voor de Nederlandsche katholieken (1856) 238-250

1861

Eyck van Zuylichem

Over de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch en den Dom te Utrecht
Algemeene konst- en letterbode 49 (1861) 1-8

1866

J.C.A. Hezenmans

Een hoofdstuk uit de geschiedenis der St Janskathedraal in 's Hertogenbosch
Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken. In het jaar O.H. 1867 (1866) 37-60

1868

Redactie

De St. Janskerk te 's Hertogenbosch
De katholieke illustratie 21 (1868/1869) 163-166

1870

L.H.C. Schutjens

Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch
Sint Michielsgestel 1870-1876

1884

H.J. Allard

Mr. Willem Bilderdijk, beneficiant der Bossche St. Janskerk
Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied 23 (1884) 3-21

1886

J.C.A. Hezenmans

Anniversarium van het oude kapittel der St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
Algemeen Nederlandsch familieblad 31 (1886) 132-138

1890

L.C. Hezenmans

Het schip der St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
Bouwkundig tijdschrift 10 (1890) 5-6

F.M.A. Arnolds

V. De St. Janskerk : 1280
Bossche legenden en verhalen 1 (1890) 67-89

1897

L. Cloquet

Les grandes cathédrales du monde catholique
Société de St. Augustin, Desclée, de Brouwer et cie. Lille 1897

1898

N.N.

Opschrift der twee luiken van het „Laatste Oordeel” hetwelk zich eertijds in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch bevond
Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1898) 97-98

1905

A.W. Weissman

De St. Janskerk in Den Bosch
Elseviers maandschrift 11 (1905) 305-315

C.F.X. Smits

De Bossche kathedraal
Van onzen tijd 2 (1905-1906) 49-69

1908

Jan Mosmans

De gebroeders Donkers en de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
Taxandria 15 (1908) 141-147

C.F.X. Smits

L'iconographie extérieure de la cathedrale de Bois-le-Duc
Revue de l'art chrétien (1908) 1-16

1910

Sasse van Ysselt

De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1910-1914) I 22, 239; III 167

L. van Gorkum

Sint Jan van 's Hertogenbosch 1810 - 8 december - 1910
Van onzen tijd 8 (1910-1911) 57-58

Redactie

Teruggaaf der St.Janskerk te 's-Bosch aan de Katholieken
Noordbrabantsch Dagblad, zaterdag 9 april 1910

1911

X. Smits

Twee kiekjes
Sint-Lucas 9 (1911) 273-277

1920

F.W. Drijver

De St. Jans kathedraal te 's-Hertogenbosch
Buiten 20 (1920) 340-341; 30 (1920) 352-353; 31 (1920) 364-367; 32 (1920) 376-377

1921

Xavier C.F. Smits

De kathedraal van 's-Hertogenbosch : Missa in die festo Alph. Diepenbrock : 's-Hertogenbosch 3 juli, 26 juni, 7 juli 1921
St. Jan ('s-Hertogenbosch 1921) 25-39

H.H. Knippenberg

De Ossenhuiden der St. Janskerk van 's-Hertogenbosch
Bossche Bijdragen IV (1921) 158-159

1922

Jan Mosmans

Bouwgeschiedenis der St. Janskerk te 's-Hertogenbosch : 2e hoofdstuk : Reconstructie der Romaansche kerk
Oudheidkundig jaarboek 2 (1922) 19-37

1923

Vincent Cleerdin

De kathedrale kerk van St. Jan te 's Hertogenbosch
Opgang 108 (1923) 222-241, 245-256, 269-282

Vincent Cleerdin

De kathedraal van 's-Hertogenbosch
Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant 297 (1923) 1-3

Jan Mosmans

De oudste St. Janskerk
Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant 297 (1923) 4-7

1925

Jan Mosmans

Wegwijzer voor bezoekers der St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
Mosmans ('s-Hertogenbosch 1925)

1929

Vincent Cleerdin

Het geheim van den bouwmeester
Sagen van Brabant
Brusse (Rotterdam 1929) 22-36

?

Jan Mosmans

De luister van St. Jan
Ter Veer ('s-Hertogenbosch 193?)

?

Vincent Vleerdin

De kathedraal van 's-Hertogenbosch = The cathedral of Bois-le-Duc = Die Kathedrale van Herzogenbusch, Holland = Bois-le-Duc et sa cathedrale
Bureau voor Vreemdelingen-Verkeer ('s-Hertogenbosch 193?)

1931

Vincent Vleerdin

De sagenschat der kathedrale basiliek
De katholieke vrouw 10 (1931) 154-155

1934

Xavier Smits

De kathedrale basiliek van Sint Jan : Programmaboek van den zesden Nederlandschen katholiekendag te 's-Hertogenbosch op 23-24 juni 1934
(Den Bosch 1934) 37-39, 41-43, 45-47

1935

Jan Mosmans

Een letterbalustrade aan de Sint Janskerk te 's-Hertogenbosch
Oudheidkundig jaarboek 3/4 (1935) 77-83

Redactie

's-Hertogenbosch 1185-1935 : uit haar katholieke geschiedenis
Sint Jansklokken (1935) 6-8

1936

Redactie

De Sint Jan te 's-Hertogenbosch en het grondplan van Amiens : De Handelingen van het 3e Congres voor Algemeene Kunstgeschiedenis. Gent 16 - 17 en 18 april 1936
s.n. (Gent? 1936?) 47-51

Jan Mosmans

Hoog bezoek aan de St. Jan : De 8 Bossche dagen
s.n. ('s-Hertogenbosch 1936) 13-17

1941

H. Thunissen

De Bossche kathedraal als monument van bouwkunst en beeldhouwkunst
Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1941) 73-101

Jan Mosmans

Het grootste kerkgebouw van Nederland : De Sint-Janskerk te Den Bosch
Ons Zuiden 1941 - 27 februari

Jan Mosmans

Stichtelijk, leerzaam en bizar: het beeldwerk der Sint Jan
Ons Zuiden 6 (1941)

Martien Coppens, pater Concordius

Gedachten in steen : De kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch. Fotographisch gezien : Met inleidende beschouwing van pater Concordius van Goirle
N.V. Spaarkas voor belegging in R.K. kerkelijke leeningen (Utrecht 1941)

Jan Mosmans

Het Dienstwerk in de St. Jan te 's-Hertogenbosch in het laatst der XVIe eeuw
Bossche Bijdragen XVII (1941) 261-275

1946

Martien Coppens

Thoughts in stone. St. Jan's Holland's most glorious cathedral
Elsevier (Amsterdam 1946)

1949

Bertus Aafjes

Op het wonderlijkste dak van de wereld
Bertus Aafjes ('s-Hertogenbosch 1949)

1957

Frans van Valderen

Een praatje over de St. Jan te 's-Hertogenbosch
Hertogenbosch 1957

1962

R.R. Post

De visitatie van de St.-Janskerk te 's-Hertogenbosch door bisschop Franciscus Sonnius in het jaar 1568
Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland 3 (1962) 10-27

C.J.A.C. Peeters

Wildemannen in Den Bosch
Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 1 (1962) 43-74

1971

Redactie

Gids voor een bezichtiging van de Sint Jan op eigen gelegenheid
Kerkbestuur St. Jan 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1971)

1972

P. Felix Teulings

Guide pour une visite individuelle de Saint-Jean
s.n. ('s-Hertogenbosch 1972)

1973

J.A.C. Tillema

Victor de Stuers en de Sint Jan van Den Bosch
Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 4 (1973) 117-130

C. Peeters

De Sint Jan van Den Bosch in de negentiende eeuw, een geschiedenis van goede bedoelingen
Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 4 (1973) 132-146

Jan van de Hulsbeek

700 jaar zang in de Sint Jan
s.n. (s.l. 1973)

1974

Max Paumen

De St. Jan van Den Bosch
De Ruiter (Gorinchem 1974)

1975

J.W.M. Peijnenburg

Het godsdienstig leven en de St. Jan tot 1629. Lezing voor de "Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch"
J.W.M. Peijnenburg ('s-Hertogenbosch 1975)

Redactie

38 gouden jubilarissen in de St.-Jan
Brabants Dagblad, woensdag 16 juli 1975

Redactie

Van Doorn op St. Jan
Brabants Dagblad, vrijdag 12 september 1975

Redactie

Nieuwe spits op Sint Jan
Brabants Dagblad, woensdag 19 november 1975

1976

Harry Beekwilder

't Muurke bij de St. Jan
Brabants Dagblad, zaterdag 10 januari 1976

1978

Verslaggever

Vervuiling neemt erstige vormen aan : Geen kaarsen meer in St. Jan?
Brabants Dagblad, zaterdag 28 oktober 1978

1979

C. Peeters

De Sint Jan van Den Bosch en de neogotiek
'Naar gothieken kunstzin' : Kerkelijke kunst en cultuur in Noord-Brabant in de negentiende eeuw
Noordbrabants Museum ('s-Hertogenbosch 1979) 87-98

1981

Wim en Wiro van Heugten

Het veertiende kapittel van het Gulden Vlies in de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch, mei 1481
Brabants Heem 4 (1981) 174-181

Lucas van Dijck

Muziek in de St Janskerk in de late middeleeuwen : Het Gulden Vlies : 's-Hertogenbosch ten tijde van het 14e Kapittel van het Gulden Vlies, 1481
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch (1981) 48-50

1982

Peter-Jan van der Heijden

De gotische Sint Jan
Bossche Bouwstenen ('s-Hertogenbosch 1982) V 3-17

L. Bessemans

De Sint-Janskerk te 's-Hertogenbosch gezien door twee 16e-eeuwse reizigers
Arca Lovaniensis deel 9a 1980
René Depret. (s.l. 1982) 99-106

1984

Martien Coppens, Harrie Kapteijns, Jan van Sleeuwen

's-Hertogenbosch onder de ogen en bogen van de Sint-Jan
Lecturis (Eindhoven 1984)

Johan Biemans, Jennemieke Willems

Wonder boven wonder. Sint Janstros voor Den Bosch
De Kempen (Hapert 1984)

1985

dr. Jan van Oorschot

Concordaat van 1801: botsing tussen Napoleon en geestelijkheid : Geen gejuich bij teruggave Sint-Jan
Eindhovens Dagblad, 7 december 1985

Coen Ree, Hendrik de Laat

Het geschreven baldakijn : De Sint Jan te 's-Hertogenbosch door schrijvers en dichters in beeld gebracht
Bisdomblad ('s-Hertogenbosch 1985)

Dr. J.W.M. Peijnenburg pr. archivaris van het bisdom

1810 - 8 december - 1985 : Bossche Sint-janskerk 175 jaar geleden terug in handen van de katholieken
Bisdomblad, 6 december 1985 | 11

Piet Barto

De akoestiek van de St. Janskathedraal
Monumenten 3/4 (1985) 39

Redactie

Op bezoek in de Bossche Sint Jans kathedraal
Informatieblad voor de psychiatrische instituten van de Godshuizen
De uitkijk 34 (1985) 780-783

W. van de Ven

De kathedrale basiliek van Sint Jan te 's-Hertogenbosch
Noord-Brabant 4 (1985) 163-167

Johan van Uffelen

Activiteiten na 1974 stevig opgevoerd : Restauratie in versneld tempo
Brabants Dagblad, zaterdag 8 juni 1985 | 49

Johan van Uffelen

drs. L. van de Laar: „Sint-Jan is een levende kerk”
Brabants Dagblad, zaterdag 8 juni 1985 | 49

drs. F.J. van de Vaart

Sint-Jan werd een kathedraal met een bovenaards karakter : Rijke bouwhistorie
Brabants Dagblad, zaterdag 8 juni 1985 | 50

G. v.d. Camp, plebaan Sint-Jan

Monumentale kerk in oude stadswijk : Een pastoraal- en kerkgebouw
Brabants Dagblad, zaterdag 8 juni 1985 | 51

Jac. J. Luyckx

Stap naar populaire concerten valt niet vreemd : Open huis voor iedereen
Brabants Dagblad, zaterdag 8 juni 1985 | 51

Jo Wouters

Jonkheer Victor de Stuers in 1873: „Een lompe manier van restaureren”
Brabants Dagblad, zaterdag 8 juni 1985 | 52

Wim Hagemans

Slechts enkele oude kostbaarheden in Sint-Jan bewaard : Veel kerkschatten weg
Brabants Dagblad, zaterdag 8 juni 1985 | 52

Johan van Uffelen

Laatste strohalm voor actievoerende christen-Turken : De Sint-Jan als toevluchtsoord
Brabants Dagblad, zaterdag 8 juni 1985 | 53

Wim Hagemans

Vooral particulieren droegen bij aan kathedraal : Grote geldelijke steun
Brabants Dagblad, zaterdag 8 juni 1985 | 53

Jo Wouters

In 1858 begon restauratie van Bossche Basiliek : Steigers rond kerkgebouw weg
Brabants Dagblad, zaterdag 8 juni 1985 | 54

Wim Hagemans

Door de eeuwen heen een omstreden gewoonte : Begraven in de St.-Jan
Brabants Dagblad, zaterdag 8 juni 1985 | 55

Wim Hagemans

Hoofdbrekens rond westertoren : Gebouw was nooit echt af
Brabants Dagblad, zaterdag 8 juni 1985 | 55

Jo Wouters

Restauratie-architect Herman Teering: „Dit was levenswerk”
Brabants Dagblad, zaterdag 8 juni 1985 | 56

Jo Wouters

Den Bosch gaf in de negentiende eeuw in Nederland de toon aan : Centrum voor de kerkbouwkunst
Brabants Dagblad, zaterdag 8 juni 1985 | 56

Wim Hagemans

Veilige plaats in praktisch onbrandbaar gebouw : St.-Jan als bewaarplaats
Brabants Dagblad, zaterdag 8 juni 1985 | 56

Jac. J. Luyckx

Twee kenners van basiliek : Artiesten in de Sint-Jan
Brabants Dagblad, zaterdag 8 juni 1985 | 58

Jac. J. Luyckx

Kerkenbouw op dieptepunt : Eenvoud in kerk geen verarming
Brabants Dagblad, zaterdag 8 juni 1985 | 59

Wim Hagemans

Interieur onderging aanzienlijke gedaanteverandering : Soberheid tijdens protestantse tijd
Brabants Dagblad, zaterdag 8 juni 1985 | 60

John van Miltenburg

Sint-Jan in het raakvlak van godsdienst en staatkundig leven : Een godshuis van politiek belang
Brabants Dagblad, zaterdag 8 juni 1985 | 60

1986

Rob van de Laar

Van Sint-Jan tot Grote Kerk. Stedelijk beheer over de kerkelijke goederen te 's-Hertogenbosch, 1629-1812
Feestbundel bij gelegenheid van honderd jaar gymnasiaal onderwijs te Heeswijk-Dinther 1886-1986
s.n. (Heeswijk-Dinther 1986) 55-73

Charles de Mooij

Een rouwbord uit de Sint-Jan
Noordbrabants Museum nieuws 8 (1986) 5-7

Redactie

De Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
s.n. (Eindhoven 1986)

J.W.M. Peijnenburg

Het godsdienstig leven in en rondom de St. Jan vóór 1629
Boschboom Bladeren 34 (1986) 26-31

1987

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Sint-Jan in de wijn
Brabants Dagblad, donderdag 24 september 1987

1988

J.F.A. Wassink

De St. Jan te 's-Hertogenbosch als proeftuin : Kerkpolitiek van koning Willem I
Van Blauwe Stoep tot Citadel ('s-Hertogenbosch 1988) 275-286

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : De Oirschotse non
Brabants Dagblad, donderdag 14 januari 1988

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Ex voto's als dank voor verhoord gebed
Brabants Dagblad, donderdag 28 juli 1988

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : De middentoren
Brabants Dagblad, donderdag 1 december 1988

1989

Kok de Bekker

Korte geschiedenis Sint Jan(neke) : De kathedrale basiliek van Sint Jan de Evangelist & de stad 's-Hertogenbosch
KRO (Hilversum 1989)

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Toeristen in de Sint-Jan
Brabants Dagblad, donderdag 30 maart 1989

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Dodelijk ongeluk
Brabants Dagblad, donderdag 28 december 1989

1990

F.J. van der Vaart

Beeldhouwers uit de bouwloods van de Sint-Jan : De sluitstenen
In Buscoducis Bijdragen. SDU ('s-Gravenhage 1990) 425-438

F.J. van der Vaart

De Intercessie bij God de Vader : Het altaarstuk van Bloemaert voor de Sint-Jan
In Buscoducis Bijdragen. SDU ('s-Gravenhage 1990) 561-563

Liesbeth M. Helmus

Een contract opgemaakt in 1516 tussen de kerkmeesters van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch en Meester Mabrij voor het maken van het Marianum
Millennium 2 (1990) 100-106

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Echtpaar
Brabants Dagblad, donderdag 27 december 1990

1992

J.A. Hendriks

De Westtoren van de Sint Jan
KringNieuws 4 (1992) 7-8

Eliane van Elten

Mariadevotie in de St. Jan. Over pelgrims, processies, beelden en economische belangen
De andere kant 3 (1992) 15-16

1993

Victor M. Schmidt

Een verdwenen priestergestoelte uit de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 5 (1993) 141-144

Ineke Pey

Protestantse belangstelling voor een katholiek monument : De eerste restauraties van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch
Bouwkunst. Architectura & Natura Pers (Amsterdam 1993) 407-416

J.P. van Rijen

De kunstreis van het Bernulphusgilde naar de Sint-Jan : Alart du Hamel en Lambert Hezenmans
s.n. (1993) 427-440

T. Graas

Het protestantse verleden van de Sint Jan. Inrichting en inventaris van de Bossche "Groote Kerk" van 1629 tot 1810 : Ziel en zaligheid in Noord-Brabant
Eburon (Delft 1993) 230-258

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Nimmer luistervolle dagen
Brabants Dagblad, donderdag 3 juni 1993

1995

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel. Broeders, Brandweer en Bidden
Brabants Dagblad, donderdag 9 februari 1995

1996

A.T.J.M. Jacobs

De Sint Jan in 'virtual reality' : 's-Hertogenbosch opmerkelijke stad
Waanders (Zwolle 1996) 103-118

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel. Drie ramen en twee restauraties
Brabants Dagblad, donderdag 24 oktober 1996

1997

G.C.M. van Dijck

Hediart en Derkennes. Architecten van de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch, ca 1516-1607
De Brabantse Leeuw 2 (1997) 96-102

O. van Roggen

De Sint-Jan. 'Gods schoonste stenen prentenboek'. Komt de kathedrale basiliek in 's-Hertogenbosch ooit uit de steigers?
Club twaalf 11 (1997) 11-13

Redactie

Het licht van de wereld
s.n. ('s-Hertogenbosch 1997)

L. Nonnekes

Het verhaal van Pieter Janssen
KringNieuws 4 (1997) 8-9

1999

M. Ackermans, E. Hagers

Restauratie binnenstadskerken
De Koepel 6 (1999) 9-17

Jan Vermulst

Interessant!
KringNieuws 3 (1999) 8-9

A.L.M. Hurkmans

De Kathedraal van Sint-Jan
Bisdomblad 44 (1999) 3

A.C. Maas

Hezenmans en de Sint Jan
Rond Janus en Bet 4 (1999) 10-11

Wim Hagemans

Initiatief kerkbestuur geeft eigentijdse invulling aan middeleeuwse traditie. Na vijf eeuwen weer muziek broeders in Sint-Jan
Brabants Dagblad, donderdag 17 juni 1999

2000

Peter Glebbeek

De kerkfabriek van de Sint-Jan tot 1629
Bossche Bladen 3 (2000) 75-80

Carel de Groot

Door de bomen Den Bosch zien (6). Sint-Jan
KringNieuws 6 (2000) 14-15

2001

Rob Suijkerbuijk

Sint-Jan 'kanjer' van bisdom, en nu ook van het land. Pauselijke brief 'novo millennio ineunte' roept ons op uit te varen "naar het diepe"
Bisdomblad 6 (2001) 12-13

Annie van der Horst-Braks

Onze ouwe Sint-Jan, gotisch, neogotisch?
KringNieuws 3 (2001) 8-9

Jan Korsten

Sfeer Bosch even terug in de Sint Jan
KringNieuws 6 (2001) 1-2

2002

Wim Hagemans

Griffioenen en gekke mannetjes in St-Jan
Brabants Dagblad, woensdag 7 augustus 2002

Christ Strijbos

Wereldse macht in de kerk. Had de romaanse Sint-Jan in 's-Hertogenbosch een westkoor?
Brabants Heem 1 (2002) 9-21

Lonneke van Eldijk

De stal van de Bosschenaren
Zakelijk 11 (2002)

2003

Ed Hoffman

Voorstel voor onze kathedraal. Een discussiebijdrage
KringNieuws 5 (2003) 15

Sandra Kagie

Moment voor een monument. Neem de tijd voor de restaurtie van de Sint Jan
Zakelijk 6 (2003) 38-39

2004

Wim Hagemans

Verborgen schatten onder kap Sint-Jan
Brabants Dagblad, maandag 12 januari 2004

Wim Hagemans

Jan Mosmans bedacht zelf systeem beelden
Brabants Dagblad, maandag 26 januari 2004

Wim Hagemans

Sint-Jan telt 33 soorten natuursteen
Brabants Dagblad, maandag 2 februari 2004

Wim Hagemans

De steenhouwer zaagt, hakt en scharreert
Brabants Dagblad, maandag 9 februari 2004

Wim Hagemans

Voor Ton Mooy is de Sint-Jan een vertelboek
Brabants Dagblad, maandag 16 februari 2004

Redactie

Meer dan duizend woorden. Een monument geportretteerd
Spiegel Historiael 5 (2004) 209

2007

Jac.J. Luyckx

Archivaris Sint-Jan Leo Peters: 'Liefdewerk oud papier'
Bossche Bladen 2 (2007) 42-45

2009

Wim Hagemans

Kerkbestuur ziet wel wat in openbare tuin
Brabants Dagblad, woensdag 8 april 2009

Redactie

Sint-Jan in voor mooiste kerk
Brabants Dagblad, woensdag 15 april 2009

2010

Wim Hagemans

Spectaculaire vondst Sint-Jan
Brabants Dagblad, donderdag 25 februari 2010

Robèrt van Lith

Studie aanpak roet in Sint-Jan
Brabants Dagblad, woensdag 7 april 2010

Robèrt van Lith

Onenigheid in raad over geld voor Sint-Jan
Brabants Dagblad, dinsdag 1 juni 2010

Nik de Vries

Napoleon en de Sint Jan
KringNieuws 3 (2010) 3

Redactie

6,5 ton voor opknappen interieur Sint Jan
Brabants Dagblad, vrijdag 16 juli 2010

Marianne Schoone

Met je neus bovenop de stenen van de Sint-Jan
Brabants Dagblad, vrijdag 19 november 2010

De dodendans van de zerken in de Sint-Jan

De grafzerken op de vloer van de Sint-Jan worden steeds kaler : Een monumentale boekuitgave vraagt aandacht voor dit met voeten getreden erfgoed.
Mieske van Eck | Brabants Dagblad, woensdag 24 november 2010

Redactie

Boek legt nieuwe feiten rond bouwhistorie van de Sint-Jan bloot.
Stadsblad, woensdag 24 november 2010

2011

Krista De Jonge, Piet Geleyns en Markus Hörsch

Anders dan de andere: de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch
Gotiek in het Hertogdom Brabant (Leuven 2011) 38-40

2012

Domien van der Meijden

Een van oudste foto’s Sint-Jan duikt op in privé-archief in België
Brabants Dagblad, zaterdag 18 augustus 2012 | 24

Misschien moet de Sint-Jan vaker dicht

Dertien vrijwilligers zorgen er nu voor dat de Sint-Jan elke dag open is. Te weinig, stelt de organisatie die ervoor verantwoordelijk is. De noodklok wordt geluid.
Tom de Louw | Brabants Dagblad, vrijdag 28 september 2012 | 26-27

Zicht op de Sint-Jan : Stadsgezicht door Bruno van Straaten

In de collectie van Stichting Huizinghe ‘De Loet’ in ’s-Hertogenbosch bevindt zich een getekend stads-gezicht van ’s-Hertogenbosch door de Utrechtse kunstenaar Bruno van Straaten I (1786-1870).
Maurice Wery | Bossche Bladen 3 (2012) 103-105

2013

Zappend door de Sint-Jan

De Sint-Jan is cool! Alles over de Bossche kathedraal in een nieuw reisgidsje voor jongeren.
Mark van de Voort | Brabants Dagblad, dinsdag 2 april | 13

Nieuwe stichting voor onderhoud Sint-Jan

Er is een nieuwe stichting in oprichting die extra geld wil inzamelen voor het meerjarenonderhoud van de Sint-Jan in Den Bosch. De Stichting De Steunberen van de Sint-Jan presenteert zich zondag voor een genodigd publiek in het Zwanenbroedershuis.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad, zaterdag 20 april 2013 | 25

Ed Hoffman

De plattegrond van de Sint-Jan : Voetstappen door de tijd
Bossche Bladen 2 (2013) 45-49

‘Een berg van zilver’ : Een loflied op de Sint-Jan in het jaar 1610

De in 1610 gepubliceerde Taxandria van Jean Baptiste Gramaye uit Antwerpen (ca. 1580-1635) geeft een uit­voerige beschrijving van de ‘Oudheden’ van de stad ’s-Hertogenbosch en de Meierij. Gramaye schreef in het Latijn en zijn werk is nooit vertaald. Historici hebben hem altijd wel gekend en geciteerd, maar voor een wat breder lezerspubliek is hij onbekend en nu ontoegankelijk geworden. Binnenkort zal er een Nederlandse vertaling van de Taxandria verschijnen. Na een bespreking van de persoon Gramaye en zijn werk volgt als voorproefje een opvallende passage: zijn enthousiaste beschrijving van de Sint-Jan en het beroemde Oordeelspel.
Nico de Glas | Bossche Bladen 3 (2013) 74-81

2015

Ronald Glaudemans

Historie : De Sint-Jan van Frans Donkers
Bossche Kringen 2 (2015) 54-59

Tijdreizen naar Sint-Jan in aanbouw

Hoe zagen in 1500 de Sint-Jan en huizen aan de Bossche Markt eruit? Een 3D-programma laat het zien.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad, donderdag 7 mei 2015 | 22-23

Ronald Glaudemans

De Sint-Jan in de tijd van Bosch.
Bossche Kringen Special (2015) 26-32

Twan van Lierop

Heilige deur naar een betere wereld.
Brabants Dagblad, maandag 14 december 2015 | 17

2016

Marc Brink

Letters beitelen in de Sint-Jan is monnikenwerk.
Brabants Dagblad, zaterdag 16 januari 2016 | 2

Harry Boekwijt-Clemenkowff

Welke vorstin liet haar bruidskleed achter in de Sint-Jan?
Bossche Kringen 4 (2016) 54-58

2017

Jan Sanders

Het kapittel van Sint-Jan in 's-Hertogenbosch en zijn rechten als pastoor, 1412-1559
Noordbrabants Historisch Jaarboek 34 (2017) 77-111

2019

Evert van Nesselrooij

De kathedrale basiliek Sint-Jan: 'In honorem Beatae Mariae Virginis sub titulo Dulcis Matris'
Bossche Kringen 4 (2019) 8-14

Zoek de brand in de Sint-Jan

Het voelt soms als een doolhof, die grote Sint-Jan. Dat is de reden dat alle brandweermannen van het Bossche korps minimaal één maal per jaar de kathedraal rond gaan op brandinspectie.
Bart Gotink | Brabants Dagblad, woensdag 17 juli 2019 | Regio 3

2020

Evert van Nesselrooij

De Heilige Doorn van de Sint-Janskathedraal
Bossche Kringen 4 (2020) 54-59

Wim Hagemans

Misschien wel de oudste foto van de Sint-Jan
Bossche Kringen 5-6 (2020) 57-58

2021

Hans van de Eeden

Hoe Napoleon de Sint-Jan teruggaf aan de katholieken
Eindhovens Dagblad donderdag 20 mei 2021 | Regio 5

2022

Beelden met rolstoel uit de Sint-Jan geroofd

Op klaarlichte dag met een rolstoel de Sint-Jan in lopen, je in laten sluiten en 's nachts toeslaan. Twee dieven gaan er met drie beelden vandoor. De garagebox in de Hambaken waar ze worden teruggevonden, blijkt een waar museum.
Theo van de Zande | Brabants Dagblad, zaterdag 30 juli 2022 | 2-3

'Kom binnen en ga zitten, kijk om je heen en dan doet Onze-Lieve-Heer de rest'

Al achthonderd jaar geven Bosschenaren hun Sint-Jan door, van generatie op generatie. Maar hoe houd je deze kathedraal overeind? De plebaan, gids en bouwvakkers over het belang en hun liefde voor dit overweldigende monument.
Theo van de Zande | Brabants Dagblad, zaterdag 30 juli 2022 | 6-8

Veldbedden, wasgoed en huilende kinderen

Als 15-jarige jongen ziet Bosschenaar Maarten van der Vaart hoe de Sint-Jan bezet wordt door 200 mannen, vrouwen en kinderen. Zo'n honderd dagen is de Sint-Jan het toevluchtsoord voor deze radeloze christelijke Turken.
Theo van de Zande | Brabants Dagblad, zaterdag 6 augustus 2022 | Regio 2

Kunstenaar nam wraak midden in Sint-Jan

Een kunstenaar die een ruzie uitvecht midden in de Sint-Jan. In de doopkapel hangt het bewijs hoe een langlopende vete terechtkwam in het kleurrijke glas-in-loodraam van Pieter Wiegersma. „Hij was al op de vuist gegaan.”
Theo van de Zande | Brabants Dagblad, zaterdag 13 augustus 2022 | Regio 2-3

'Mijn beitel schoot dwars door de muur'

Bouwvakker Gerrit Verkuijlen uit Eerde slaat dwars door de muur van de Sint-Jan. Bij restauratiewerk doet hij een opmerkelijke vondst. Een brief van zijn voorgangers uit 1940. Een noodkreet uit oorlogstijd. Verkuijlen zorgt voor een vervolg.
Theo van de Zande | Brabants Dagblad, zaterdag 20 augustus 2022 | Regio 2-3

'De katten krabden de Sint-Jan kapot'

Eind juli trok hij de deur van zijn werkplaats definitief dicht. Zo kwam er een einde aan tachtig jaar vrijwilligerswerk bij de Sint-Jan voor Huub Finkers (93). Hij was onder andere 'baas' van de in Den Bosch en omgeving wereldberoemde kerststal.
Roel Kuilder | Brabants Dagblad, zaterdag 27 augustus 2022 | Regio 2-3

Theo van de Zande

BD-Fotograaf Marc Bolsius legt de ziel van Bossche Kathedraal bloot : 'Licht is alles in de Sint-Jan'
Brabants Dagblad, zaterdag 3 september 2022 | 2-3

Eten van een leien dakje Sint-Jan

Er staan allerlei acties op stapel om geld in te zamelen voor een nieuw dakgedeelte van de Sint-Jan. Deze week start de verkoop van leistenen dakpannen die van de kathedraal zijn gehaald. Voor wie wil eten van een leien dakje.
Marc Brink | Brabants Dagblad, donderdag 15 september 2022 | Regio 1

2024

Francien van den Heuvel

Als er niet gezongen wordt, blijft het stil : 750 jaar koorzang in de Sint-Jan
Bossche Kringen 1 (2024) 43-46

Dieven stelen verzegeld kistje uit Sint-Janskathedraal

Inbrekers hebben een ravage aangericht in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Via steigers, die langs de kathedraal staan vanwege een renovatie, wisten inbrekers de koepel van de basiliek te bereiken. Daar sloegen ze glas-in-loodraampjes stuk, lieten een brandblusser leeglopen en namen een verzegeld kistje mee met daarin honderden persoonlijke boodschappen voor in het jaar 2122.
NOS, zondag 7 april 2024