Wichman Joost van Wijnbergen, 1673

Hoogkoor

Smits

Wijnbergen

348
Noten
1.Namelijk dat van Wichman Joost van Wijnbergen, in 1673 gestorven en in Den Bosch begraven.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 348
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 161

n: vermelding in een voetnoot