Johan van Wijnbergen, 1658

Hoogkoor

Smits

Wijnbergen

347
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 347-348
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 161

n: vermelding in een voetnoot