Voocht, 1666

Noordwesten der kerk

Smits

Voocht

371
Noten
1.Hij was dus een zoon van Jan de Voocht, burgemeester van Arnhem, bij Clara van Kinschot, wier moeder eene Hesselt van Dinther was.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 371
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 177

n: vermelding in een voetnoot