Van den Velde, 1671

Schip

Smits

Velde

368
Noten
1.Blijkens eene Schepenakte van Den Bosch van 21 Jan. 1785, register No. 590 blz. 89, waarin dit wapenbord beschreven wordt (er blijkt daaruit, dat het betrof een Van den Velde, die een dorren boom in het wapen voerde), was het sterfjaar 1659.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 368-369
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 174-175

n: vermelding in een voetnoot