Tulleken

Lieve Vrouwe kapel

Smits

Tulleken

362
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 362-363
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 171-172

n: vermelding in een voetnoot