Helena Tulleken, 1729

Schip

Smits

Tulleken / Tscharner

350
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 350
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 176-177

n: vermelding in een voetnoot