Filip van Thienen, 1654

Hoogkoor

Smits

Thienen / Lynden

353
Noten
1.Hij was heer van Berlicum, Middelrode en Kaathoven.
2.Walburgis van Lynden.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 353-354
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 165

n: vermelding in een voetnoot