Jan Jacob Sweerts de Landas, 1677

Hoogkoor

Smits

Sweerts de Landas

352
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 352
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 164

n: vermelding in een voetnoot