Laurens Storm van 's-Gravesande, 1686

Kruis

Smits

Storm van 's-Gravesande

359
Noten
1.Men zie over deze familie Herald. Bibliotheek 1873, blz. 121 en verder.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 359