Dirk Storm van 's-Gravesande, 1716

Kruis

Smits

Storm van 's-Gravesande

359
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 359
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 169

n: vermelding in een voetnoot