Geertruid Sem, 1686

Lieve Vrouwe kapel

Smits

Sem

364
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 364
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 173

n: vermelding in een voetnoot