Willem Schuyl van Walhorn, 1713

Hoogkoor

Smits

Schuyl van Walhorn

346
Noten
1.Blijkens Poswick 1. c. is deze meening niet juist; de Limburgsche, Katholieke tak van het geslacht stierf toch eerst eenige jaren later uit met den kanunnik Alexander S. v. W., heer van Crapoel en Riddersassen, die 20 Aug. 1724 te Aken overleed.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 346