Pieter Schuyl van Walhorn, 1666

Hoogkoor

Smits

Schuyl van Walhorn / Stas

345
Noten
1.Deze datum en de volgende der Schuyl's wijken hier en daar af van die, welke Poswick geeft in zijne Histoire etc. de la noblesse Limbourgeoise I 293. Daar wordt Anna Stad de dochter genoemd van Pieter bij Susanna Cobbault. Volgens de hier gegeven kwartieren was haar moeder eene Pels, hare grootmoeder eene Cobbault.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 345-346
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 159

n: vermelding in een voetnoot