Schoonhoven, 1686

Zuidwesten

Smits

Schoonhoven

371
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 371-372
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 178

n: vermelding in een voetnoot