De Saugey

Kapel

Smits

Alendorp / Saugey

364
Noten
1.Mathieu de Saugey, kolonel in Staatschen dienst.
2.Walburg van Alendorp, Jonker Johans dochter; deze Johan wordt gezegd een zoon te zijn geweest van Vincent bij Walburg van Nieuwenaar. Zou in den kwartierstaat Nunier niet Nieuwenaar moeten zijn?
3.Zij zal Louise van Alendorp geweest zijn, gehuwd met den majoor Philippe de Gonnes.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 364-365
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 173

n: vermelding in een voetnoot