Ruysch

Hoogkoor

Smits

Ruysch / Ploos van Amstel

354
Noten
1.Gijsbert Ruysch, kolonel van een regiment te paard.
2.Hendrick Ruysch, secretaris van Den Bosch.
3.Dirk Ruysch, commissaris-ordinaris der monstering en raad der stad 's-Hertogenbosch, waar hij op den aangegeven datum overleed.
4.Van Gijsbert Ruysch n.l., want hij was gehuwd met Theodora of Diderica Ploos van Amstel.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 354-355
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 166

n: vermelding in een voetnoot