Margaretha Florentina Ruysch, 1691

Schip

Smits

Ruysch

369
Noten
1.Margaretha Florentina Ruysch, huwde December 1690 Mr. Joost baron van Gent tot Meinerswijk, kapitein in 't regiment van Essen; hij (?) overleed 17 November 1691.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 369
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 175

n: vermelding in een voetnoot