Ruysch, 1699

Schip

Smits

Ruysch

370
Noten
1.Het moet geweest zijn dat een der 14 kinderen van den Bosschen Secretars Hendrik Ruysch bij Alida Tulleken.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 370
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 176

n: vermelding in een voetnoot