Gerard van Poelgeest

Smits

Poelgeest / Dorp / Walraad

372
Noten
1.Zie ,,Taxandria'' VII, blz. 286
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 372
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 178

n: vermelding in een voetnoot