Gijsbert Pieck van Tienhoven, 1676

Hoogkoor

Smits

Pieck

348
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 348-349
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 161-162

n: vermelding in een voetnoot