afb. A.F.A.M. Wetzer, 16 februari 2014

Martini, 1776

schilder: J. van Dalsen
houtsnijder: J.H. Straatmans

Na 1629 werd de Sint-Jan ontdaan van katholieken uiterlijkheden. Rouwborden mochten toen echter in de kerk blijven hangen. Aan het eind van de achttiende eeuw zijn ze toch uit de kerk verwijderd. Van de exemplaren die niet door familie werden opgeŽist, zullen vele uiteindelijk (als kachelhout) zijn verbrand. Deze fragmenten van de borden van een belangrijke Bossche familie werden bijtijds veilig gesteld.
Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 11940)
Smits

Martini / Schagen

365
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 365
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 173-174

n: vermelding in een voetnoot