Lynden, 1707

Lieve Vrouwe kapel

Smits

Lynden

362
Noten
1.Johan Rabo van Keppel, overleden 23 Juni 1733 in Den Haag.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 362
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 171

n: vermelding in een voetnoot