Johanna Lopes de Villanova, 1673

Hoogkoor

Smits

Lopes de Villanova

351
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 351
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 163

n: vermelding in een voetnoot