Simon Koenraad Lintworm, 1701

Hoogkoor

Smits

Lintworm

355
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 355-356
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 167

n: vermelding in een voetnoot