Francina de Leeuw

Lieve Vrouwe kapel

Smits

Leeuw

362
Noten
1.Men zie over deze familie Herald, Bibliotheek 1881 blz. 84 en verder.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 362
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 171

n: vermelding in een voetnoot