Aytsma van Lauta, 1747

Hoogkoor

Smits

Lauta

367
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 367-368
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 174

n: vermelding in een voetnoot