Deliana van Lanschot, 1677

Kruis

Smits

Lanschot

360
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 360
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 169-170

n: vermelding in een voetnoot