afb.

Van Haastrecht, 1663

Lieve Vrouwe kapel

Smits

Haastrecht / Grevenbroeck

363
Noten
1.Taxandria XVIII p. 222
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 363-364
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 172

n: vermelding in een voetnoot