Willem Benjamin de Guy, 1755

Lieve Vrouwe kapel

Smits

Guy

362
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 362