Johanna van de Graeff, 1727

Omloop hoogkoor

Smits

Graeff

367
Noten
1.In den Noordbrabantsche Almanak 1891, blz. 544, (No. 46) heet dit kwartier Boudewijns van Nertingen; en ook in Taxandria VI blz. 137. Uit een en ander blijkt, dat de kwartieren van moederzijde Boudewijns van Nertingen, Van Ravesteyn, Van Beek(?) en van Horenbeeck zijn.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 367-368