Gans

Hoogkoor

Smits

Gans

349
Noten
1.Steven Groulart, zoon van Jan bij Cornelis van Weede.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 349
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 162

n: vermelding in een voetnoot