Jacob van der Does, 1652

Omloop hoogkoor

Smits

Does

368
Noten
1.Jacob van der Does, schepen van 's-Hertogenbosch, overleden 5 September 1652 aldaar.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 368
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 174

n: vermelding in een voetnoot