Johan Hendrik van der Does, 1744

Hoogkoor

Smits

Van der Does

347
Noten
1.Uit de plaatsing van dit kwartier blijkt, dat de moeder van Anna Stas eene Cobbault was.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 347
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 159-160

n: vermelding in een voetnoot