Lodewijk de Bils, 1669

Omloop hoogkoor

Smits

Bils

368
Noten
1.De Levensberichten van Zeeuwsche medici doen hem in 1671 sterven.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 368
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 174

n: vermelding in een voetnoot