Johan Hidde van Bellinkhave, ca 1634

Kruis

Smits

Bellinkhave

Tegen den zuidoostelijken pilaar hing het rouwbord van eenen Bellinkhave met deze kwartieren:
Bellinkhave
Travelman
Averhagen
Pesie
Voerst
Weese
Kamphuis
Stucke
Obiit 10 Juni 1634.1
Noten
1.Vermoedelijk was het het rouwbord van Johan Hidde van Bellinkhave, die in of voor 1634 overleed.
Zie van Doorninck Geslachtkundige Aanteekeningen, blz. 39.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 358
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 168-169

n: vermelding in een voetnoot