Becx

Kruis

Smits

Becx / Meulen

360
Noten
1.Als de kwartieren naast het wapenbord hingen, dan zullen zij bij eene schoonmaak door elkaar geraakt zijn, want niet een Jor. van Eyndhouts huwde met eene Becx, maar wel huwde Jor. Adolf Becx met Ida van Eyndhouts, wier moeder was eene Van Straelen, terwijl dezer moeder eene Sweerts was. De moeder van adolf Becx was niet eene van Bruheze, maar eene Van de Water.
2.Zij waren de kwartieren van Jacobus Becx en van diens vrouw Catharina van de Water.
3.Deze was een zoon van Adolf Becx voornoemd.
4.Zij was de dochter van genoemden Adolf Becx.
5.Deze kwartieren waren die van meergenoemden Adolf Becx en diens echtgenoot Ida van Eyndhouts.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 360-361
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 170

n: vermelding in een voetnoot