Hotse Aytsma van Lauta, 1747

Smits

Aytsma van Lauta

367
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 367