afb. P. Coustain, 1481

Wapen- en rouwborden

algemeen

Sasse van Ysselt

De Wapen- en Rouwborden

door A.F.O. van Sasse van Ysselt

337
338
339
340
341
342
343
344
345
358
366
372
373
Noten
1.Van Heurn Historie II, 226.
2.Dr. C.R. Hermans Kronijken, 665; Handel. van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1903-10, 239 en vlg.
3.Idem Dr. C.R. Hermans Kronijken, 732 en vlgd.
4.Van Heurn Historie I, 381.
5.Van Heurn Historie I, 380.
6.Van Heurn Historie I, 381.
7.J. Hezenmans de St. Janskerk, 117.
8.Uit het besluit van de Magistraat van Den Bosch van 14 Januari 1698, luidende: ENDE DAT DIEGEENE, WELCK WAEPENS VOOR DE HUYSINGE VAN DE OVERLEDENE COMEN TE HANGEN, FL 12 AEN DE KERCK ZULLEN HEBBEN TE BETAELEN, valt op te maken, dat het in art. 45 bedoeld wapenschild, (het rouwbord) voor het sterfhuis hing, zoolang als het lijk er boven aarde stond.
9.J. Hezenmans 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1798, 470-471.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 337-345, 358, 366, 372-373
Verhalen en legenden

Omgekeerd Wapenbord

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 8 februari 1990
Artikelen
1917

J.C.P.W.A. Steenkamp

Wapenborden
Navorscher 66 (1917) 255-256
 
1926

H.J.M. Ebeling

De strijd om het behoud der wapenborden in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
Historisch Tijdschrift 5 (1926) 1-15
 
1928

H.J.M. Ebeling

Iets over de rouw- en wapenborden in de Sint Janskerk te 's Hertogenbosch
Taxandria 35 (1928) 274-277
 
1980

Redactie

Nieuw kunstwerk van beeldhouwer Jac. de Bresser. Wapen van mgr. J. Bluyssen krijgt ereplaats in St. Jan.
Brabants Dagblad woensdag 15 oktober 1980 (foto)
 
1990

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Omgekeerd Wapenbord
Brabants Dagblad donderdag 8 februari 1990
 
1998

Jacqueline Landsmeer

Wapen bisschop herinnert aan boerenafkomst
Brabants Dagblad zaterdag 22 augustus 1998 (foto)
 
2011

Nik de Vries

Wapenborden
KringNieuws 3 (2011) 18-19
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J.M. Ebeling, 'Iets over de rouw- en wapenborden in de Sint Janskerk te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria (1928) 274-277

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 157-178

A. van Sasse van Ysselt, 'Rouw- of wapenborden en grafmonumenten in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria (1903) 57-65, 101-109, 168-175, 195-202, 241-247, 263-267, 305-317

Aug. Sassen, 'Wapenborden in 1798 te 's-Hertogenbosch verkocht' in: Taxandria (1914) 16

n: vermelding in een voetnoot