G
Gewelfschilderingen:
Algemeen
Bockkoor (Sint Antoniuskapel)
Koor
Lieve Vrouwe Broederschapskapel
Middenschip
Noordtransept
Vieringtoren
Zijbeuken van het schip
Zuidtransept
M
Muurschilderingen:
Boom van Jesse
Christus temidden van Maria en Johannes met rouwenden
De heilige Brandaan
Geschilderde hosties
H. Hartkapel
Memorieschildering
Middelste straalkapel
Rechts van St. Jozefkapelletje
Schildering achter het groot orgel
St. Jozefkapel
Tapijtschildering
Wapen voetboogschuttersgilde (pijler 6a)
Wapen voetboogschuttersgilde (pijler 7a)