A
Agnes met lam
B
Boodschap van de Engel aan Maria
D
De bewening van Christus door de engelen
De Verheerlijking der Jezuītenorde
De verloving van de H. Maagd
G
Genadestoel
H
Het Heilig Maagschap
M
Maria en ouders Anna en Joachim
S
St. Franciscus Xaverius
Sterfbed van Sint Antonius, abt
V
Voorspraak van Christus en Maria bij God de Vader