A
Antonius ontvangt het Christuskind van Maria (Hezenmans, 1872)
Antonius, Jacobus en Aldegonda (Hezenmans, 1872)
B
Barbara en een engel (Hezenmans, 1874)
Biecht, Carolus Borromeus, Anna en Maria (Hezenmans, 1885)
C
Catharina (Bazin-Latteux, 1888)
Christus aan het kruis (Hezenmans, 1873)
Christus lerarend in de tempel, Jozef en Catharina (Hezenmans, 1875)
D
De bekoring van Antonius (Bazin-Latteux, 1895)
De Bruiloft te Cana, het offer van Abraham en Melchisedech, Christus spreekt tot de apostelen, ... (Hezenmans, 1870)
De doop in de Jordaan (Wiegersma, 1953)
De Goede Herder (Marius de Leeuw, 1983)
De Heilige Drievuldigheid, Anna en Joachim (Hezenmans, 1867)
De Heilige Drievuldigheid, Maria, Adam en Eva (Wiegersma, 1953)
De Vrouw en de Draak (Marius de Leeuw, 1966)
De Wonderbare Broodvermenigvuldiging, de Mannaregen, Godfried van Kappenberg, Dorothea (Hezenmans, 1871)
Doopsel, Eduardus, Rosa van Lima (Hezenmans, 1876)
E
Elisabeth en Zacharias (Hezenmans, 1867)
Eucharistie, Petrus, Cornelia (Hezenmans, 1877)
F
Franciscus, Theresa van Avila (Schmitz, 1863)
G
Geabstraheerde bloem (Egbert Dekkers, 1958)
Gij die mij ruimte geeft (Marius de Leeuw, 1997)
H
Heilig Oliesel, Jozef en Maria (Hezenmans, 1877)
Heilig Sacrament, Franciscus en Catharina (Hezenmans, 1872)
Het Bossche mirakelbeeld (Wiegersma, 1953)
Het Laatste Avondmaal, Pascha, maaltijd te Emmaus, Johannes en Anna (Hezenmans, 1870)
Het Laatste Oordeel (Marc Mulders, 2007)
Het visioen van Margaretha Maria Alacoque (Hezenmans, 1876)
Hubertus (Bazin-Latteux, 1883)
Huwelijk, Johannes, Sophia (Hezenmans, 1874/1877)
J
Johannes de Evangelist en zeven profeten (Hezenmans, 1883)
Johannes de Evangelist en zeven profeten (Hezenmans, 1883)
Johannes de Evangelist, Maria (Schmitz, 1863)
K
Kruisiging, Verrijzenis, twaalf apostelen (Hezenmans, 1887)
L
Lambertus (?), een paus (Schmitz, 1863)
M
Maria met Kind en de Heilige Jozef (Hezenmans, 1867)
MichaŽl (Marius de Leeuw, 1983)
O
Ontwerp raam Lievevrouwekapel
Opdracht in de tempel, Augustinus en Helena (Hezenmans, 1873)
P
Paus Pius IX en Sint Jozef (Hezenmans, 1875)
Philomena en engel (Hezenmans, 1879)
PiŽta, Johannes, Johanna van Chantal (Hezenmans, 1883)
Priesterwijding, Petrus, Dymphna (Hezenmans, 1874)
R
Relaties: groen, rood, blauw en wit (Troost, 1985)
T
Tobias en Rafael, Rachel, Jacob, Mattheus en Lucas (Hezenmans, 1888)
Twee kerkleraren (Hezenmans, 1878)
Twee kerkleraren (Hezenmans, 1878)
Twee westerse kerkvaders (Hezenmans, 1874)
Twee westerse kerkvaders (Hezenmans, 1875)
V
Vier oosterse kerkleraren (Hezenmans, 1883?)
Vier oosterse kerkvaders (Hezenmans, 1889)
Vormsel, Antonius van Padua, Joanna van Chantal (Hezenmans, 1883)
Z
Zonder titel