afb. G.Th. Delemarre, Onbekend

Luchtboog IV

Noord

I.Man drinkend uit een vaatje. Bouwloods nr. 124.
II.Man met gekruiste armen.
III.Man die een leeuw de bek opentrekt. Mosmans XX. Bouwloods nr. 123 (het nieuwe beeld, waarvan ook een gipsmodel is bewaard, wijkt aanzienlijk af).
IV.Man rijdend op een sfinx (in de bouwloods het gipsmodel ervan).
V.Fluitspeler (in de bouwloods het gipsmodel ervan).
VI.Roofvogel. Bouwloods nr. 274 (zonder kop).
C. Peeters, 'De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch' (1985) 257
Artikelen
2004

Ronald Glaudemans

De luchtboogfiguren : Noordzijde
De 96 luchtboogfiguren op de Sint-Jan ('s-Hertogenbosch 2004) 64-65, 77-79