A
Anthony, Jean:
Veertien kruiswegstaties
D
Dijck, Jacobus van:
Drie kruiswegstaties