Woordenlijst

ajouropengewerkt
calixkelk
ciboriekelk met deksel waarin de geconsacreerde hosties worden bewaard
cuppakom van de kelk, meestal in de vorm van een halve bol
kelkliturgisch vaatwerk, waarin tijdens de eucharistie de wijn wordt geconsacreerd; de kelk bestaat uit voet, stam en cuppa
kruisbloemgotisch ornament in de vorm van een kruis
lobbenhalfronde regelmatige uitstulpingen
monstransmonumentale torenvormige houder voor het meedragen en tonen van een hostie
nodusverdikking in steel of stam van een kelk, die dient als greep
ostensoriumglazen of kristallen reliekhouder waarin de reliek zichtbaar blijft
pateenplatte, ronde schotel waarop de hostie voor de celebrant wordt gelegd
pyxiscilindervormig doosje om de geconsacreerde hostie in te bewaren
reliekhoudervoorwerp voor het bewaren van relieken; ze komen in allerlei vormen voor en zijn vaak fraai versierd
reliekenoverblijfselen van lichamen van heiligen en martelaren of van voorwerpen waarvan zij gebruik hebben gemaakt
tabernakelin de rooms-katholieke kerk de bewaarplaats voor de hosties, meestal in de vorm van een huisje of kastje
tazzaschaal of presenteerblad, rond van vorm op een balusterstam met een gewelfde voet, vooral voorkomend in de 16e en 17e eeuw
Literatuur en bronnenpublicaties

Le Blanc, Kerkelijk zilver : negen opstellen over kerkelijke zilversmeedkunst (1992) 163-164

n: vermelding in een voetnoot