afb. 1948

Schrijn met H. Doorn

Literatuur en bronnenpublicaties

Frans van Valderen, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch (1949) 96

n: vermelding in een voetnoot