afb. 1948

Reliek stands

Literatuur en bronnenpublicaties

Frans van Valderen, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch (1949) 95

n: vermelding in een voetnoot