afb. G.J. Dukker, 29 augustus 1974

Monstrans

vervaardiger: Michiel Esselbeeck
datering: 1667
techniek: verguld zilver
afmetingen:
merken:

Rijkscommissie voor de monumentenzorg

's Hertogenbosch

179
Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 179
Literatuur en bronnenpublicaties

C. Peeters, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch (1973) 105

Frans van Valderen, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch (1949) 92

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 179

n: vermelding in een voetnoot